Ντουλαπιέρες - Lockers LOGGERE

Για να βεβαιωθείτε ότι τα προσωπικά σας αντικείμενα ή ρούχα είναι αποθηκευμένα σε σωστό και ασφαλές σημείο, κατά την παραμονή σας σε δημόσιους χώρους όπως νοσοκομεία, εργοστάσια, αποδυτήρια κ.α. η LOGGERE προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συστημάτων ντουλαπιέρων. Ιματιοθήκες, θυρίδες πυρασφαλείας, ερμάρια διανομής ειδών ένδυσης και ντουλάπια με διαμερίσματα κατασκευασμένα από χάλυβα, HPL ή γυαλί ασφαλείας.

Όλα τα μοντέλα είναι διαθέσιμα σε διάφορα χρώματα και σχήματα-μορφές. Τα συστήματα ντουλαπιών της Loggere πληρούν όλες τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας. Υπάρχουν μοντέλα που διατίθενται με κεκλιμένη στέγη, με σταθερά ή συρόμενα σεπαρέ για να διαχωρίσετε προσωπικά ρούχα-αντικείμενα από αντίστοιχα εργασιακά.  

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα ντουλαπίερες να κατσκευαστούν με ειδικές οπές εξαερισμού.

Copyright © 2013 Quality
Design-Hosting isites.gr