Υπερυψωμένα Δάπεδα TOPFLOOR

ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Thumbnail - click to enlarge

ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΠΥΡΗΝΑ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑΣ W-SERIES

Πυρήνας μοριοσανίδας υψηλής συμπίεσης 700 kg/m3 με θερμοκολλητικές ρητίνες, είναι διαθέσιμες σε πάχη 28mm (για εφαρμογές με στηρίγματα με διαδοκίδες στήριξης) και σε 38mm (για εφαρμογές με στηρίγματα άνευ διαδοκίδων στήριξης).

Φύλλο αλουμινίου 0,05mm που καλύπτει τον πυθμένα και την πάνω πλευρά σε περίπτωση επιλογής αφινίριστης πλακας, δημιουργεί ένα φράγμα κατά της υγρασίας και βελτιώνει την αγωγιμότητά της. Εναλλακτικά ο πυθμένας μπορεί να ενισχυθεί με φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας 0,5mm προκειμένου να αυξηθεί η αντοχή σε φορτία.

Οι ακμές είναι επενδεδυμένες με άκαυστο PVC.

Thumbnail - click to enlarge

ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΠΥΡΗΝΑ ΘΕΙΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (ΑΝΥΔΡΙΤΗ) FF-SERIES

Αδρανής πυράντοχος πυρήνας θεϊκού ασβεστίου με ενισχυμένα μηχανικά χαρακτηριστικά, υψηλής πυκνότητας 1.450 kg/m³ και πάχους 30mm ή 34mm.

Λόγω του ότι ο ανυδρίτης είναι εξαιρετικά συμπαγής και πυκνός, καθιστά τις πλάκες αυτές στο να είναι αθόρυβες στο περπάτημα. Επίσης χάρη στα χαρακτηριστικά αυτά της υψηλής σταθερότητας του ανυδρίτη, οι πλάκες δεν επηρεάζονται από τις απότομες μεταβολές τις θερμοκρασίας, αλλά ούτε και από την υγρασία!

Δεν υπάρχουν όρια στην επιλογή οποιουδήποτε φινιρίσματος. Οι ακμές είναι επενδεδυμένες με άκαυστο PVC. Ο πυθμένας μπορεί να καλυφθεί με : φύλλο αλουμινίου 0,05mm - φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας 0,5mm - φύλλο PVC - Primer

Thumbnail - click to enlarge

ΠΛΑΚΑ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ GW-SERIES

Είναι πλάκα που ο πυρήνας της είναι πλήρως εγκιβωτισμένος σε σκάφος γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 0,5mm. Ο πυρήνας μπορεί να είναι είτε μοριοσανίδα υψηλής συμπίεσης 700 kg/m3 με θερμοκολλητικές ρητίνες, είτε ανυδρίτης. Το πάχος της πλάκας είναι 29mm με πολύ υψηλή μηχανική αντοχή πράγμα που την καθιστά ιδανική για τοποθέτηση σε χώρους με απαιτήσεις μικρής υπερύψωσης. 

Οι ακμές είναι πλήρως σφραγισμένες με αναδίπλωση και κόλληση των 2 φύλλων λαμαρίνας για δραστική μείωση των τριγμών μεταξύ των πλακών και αύξηση της μηχανικής αντοχής του δαπέδου. Επίσης βελτιώνεται κατακόρυφα η αντοχή του δαπέδου στην υγρασία.

ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Thumbnail - click to enlarge

TF3/SA

Στηρίγματα άνευ διαδοκίδων για ελαφρά φορτία. Ιδανικά για γραφειακούς χώρους "open space" και χώρους με δυνατότητες μικρής υπερύψωσης.

Installation scheme

Thumbnail - click to enlarge

TF3/ST1

Στηρίγματα με διαδοκίδες ελαφρού τύπου, διατομής "ω" 18mm. Κατάλληλα για ελφρά και μεσαία φορτία.

Installation scheme

Thumbnail - click to enlarge

TF3/ST2

Στηρίγματα με διαδοκίδες μεσαίου τύπου, διατομής "ω" 38mm. Κατάλληλα για μεσαία και βαριά φορτία.

Installation scheme

Thumbnail - click to enlarge

TF3/SH

Στηρίγματα με διαδοκίδες βαρέως τύπου, κλειστής διατομής 25x25mm. Κατάλληλα για πολύ βαριά φορτία.

Installation scheme

Thumbnail - click to enlarge

TF2/50S

Στηρίγματα με διαδοκίδες βαρέως τύπου, κλειστής διατομής 50x20mm, με πολύ υψηλή ακαμψία. Κατάλληλα για πάρα πολύ βαριά φορτία.

Installation scheme

Copyright © 2013 Quality
Design-Hosting isites.gr