Μοκέτα Πλακάκι PVH

Μοκέτα Πλακάκι PVH

 Η μοκέτα πλακάκι PVH διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, υφών και σχεδίων. Για γρήγορη και εύκολη αναζήτηση του προϊόντος έχουμε διαχωρίσει τις μοκέτες πλακάκι σε      
3 βασικές κατηγορίες ανάλογα με τη σύνθεση και κατασκευή της ίνας ως εξής : 

°  Μοκέτα πλακάκι (PA) από Ναϊλον ή Πολυαμίδιο 
°  Μοκέτα πλακάκι (PP) από Προπυλαίνιο 
°  Μοκέτα πλακάκι Needlefelt 


Μοκέτα Πλακάκι PA 

Η μοκέτα αυτής της κατηγορίας, παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα σε χώρους όπου απαιτείται βαρεία έως εξαιρετικά βαρειά χρήση κυκλοφορίας και ανάλογα με την κατασκευή της χωρίζεται σε loop pile (μπουκλέ ή θυσανωτή) και σε cut pile (βελούρ).


Μοκέτα Πλακάκι PP

Η μοκέτα αυτής της κατηγορίας, είναι κατάλληλη για χώρους όπου απαιτείται χαμηλή έως βαρειά χρήση κυκλοφορίας και η κατασκευλη της ίνας είναι tufted loop pile (θυσανωτή).


Μοκέτα Πλακάκι Needlefelt 

Η μοκέτα πλακάκι αυτής της κατηγορίας, παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα και μεγάλη αντοχή κατά των λεκάδων. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για χώρους εισόδων, σχολεία, αίθουσες εκθέσεων, εμπορικά κέντρα, κλπ. 

Copyright © 2013 Quality
Design-Hosting isites.gr