Μεταλλικές Πλάκες Οροφής

Τα συστήματα Metal Tile της CBI είναι πάνελ – πλάκες (600 x 600) κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή χάλυβα, που τοποθετούνται σε κατάλληλη δομή στήριξης από χάλυβα και είναι διαθέσιμα σε διαφορετικές διαστάσεις.

Το διάκενο που δημιουργείται μεταξύ του σκελετού της μεταλλικής οροφής και του δομικού στοιχείου του κτιρίου στο οποίο στηρίζεται η κατασκευή, χρησιμοποιείται για τη στέγαση κι απόκρυψη των υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και είναι 100% επισκέψιμος.

Εκτός από τα 50 διαφορετικά πάνελ με τυπικές διαστάσεις, το τεχνικό εργαστήριο της CBI είναι σε θέση να μελετήσει οποιαδήποτε τεχνική λύση κι η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε ειδική απαίτηση παραγωγής διαστάσεων ή κατασκευής.

Photo Gallery

Δείτε επίσης